Klamry Magiczne

.

Przodkowie człowieka. Hominidy, neandertalczycy.Przodkowie człowieka. Hominidy, neandertalczycy.

The skull of the Neanderthal La Chapelle-aux Saints 1, about 60,000 years ago. France. The skull of the Neanderthal La Chapelle-aux Saints 1, about 60,000 years ago. France.

Czaszka neandertalczyka La Chapelle-aux Saints 1, sprzed ok. 60 000 lat. Francja. Zaznaczona, wydłużona małpia twarz małpoluda.Czaszka neandertalczyka La Chapelle-aux Saints 1, sprzed ok. 60 000 lat. Francja. Zaznaczona, wydłużona małpia twarz małpoluda.

POWSTANIE CYWILIZACJI ROZWARSTWIŁO SPOŁECZEŃSTWO.POWSTANIE CYWILIZACJI ROZWARSTWIŁO SPOŁECZEŃSTWO.

ANTROPOLOGIA FAŁSZUJE TWARZE NEANDERTALCZYKÓW.ANTROPOLOGIA FAŁSZUJE TWARZE NEANDERTALCZYKÓW.

Fałszerstwa antropologii.Fałszerstwa antropologii.

Bóg -- wirus mózgu...Bóg — wirus mózgu…

Nie ma większej zbrodni niż...Nie ma większej zbrodni niż…

Modlitwa Poniża Człowieka.Modlitwa Poniża Człowieka.

Łaska Wiary.Łaska Wiary.

Dobra Nowina.Dobra Nowina.

Nie Lubię Jezusa.Nie Lubię Jezusa.

Kiedy miałem 9 lat...Kiedy miałem 9 lat…

Antropologia zniekształca obraz neandertalczyków.Antropologia zniekształca obraz neandertalczyków.

Antropologia zniekształca neandertalczyków.Laureat Nagrody Nobla, Szwed Svante Paabo.

Jedną z głównych zdobyczy naszej humanistycznej wiedzy jest to, że człowiek pochodzi od małpy.Jedną z głównych zdobyczy naszej humanistycznej wiedzy jest to, że człowiek pochodzi od małpy.

Kazimierzowi Łyszczyńskiemu należy się pomnik a nie tylko tablica pamiątkowa. Pomnik na Rynku Starego Miasta w Warszawie, czyli w miejscu, w którym został ścięty i spalony przez biskupów katolickich w 1689 r. „za ateizm”. Kazimierzowi Łyszczyńskiemu należy się pomnik a nie tylko tablica pamiątkowa. Pomnik na Rynku Starego Miasta w Warszawie, czyli w miejscu, w którym został ścięty i spalony przez biskupów katolickich w 1689 r. „za ateizm”.

Religia jest paranoją — paranoidalną interpretacją rzeczywistości. Bóg — fikcją. Religia jest paranoją — paranoidalną interpretacją rzeczywistości. Bóg — fikcją.

Tallinn, Estonia. Schody bazaltowe (?). Około 2400 lat p.n.e., skały nie można już było obrabiać normalnie, ponieważ podczas obróbki – zaczynała się niejako „piec”. Tallinn, Estonia. Schody bazaltowe (?). Około 2400 lat p.n.e., skały nie można już było
obrabiać normalnie, ponieważ podczas obróbki – zaczynała się niejako „piec”. Neolityczne
strukrury wyrzeźbione w litej skale wapiennej zostały przerzeźbione wypalanką
kamienną. Creative Commons Autor: simone.brunozzi

El-Lahun, Egipt. Gigantyczne wyrzeźbienia w litej, miękkiej wówczas skale wapiennej, wykonane pod wpływem bliskości Księżyca ok. 2600–2400 p.n.e. El-Lahun, Egipt. 2010 r.  Gigantyczne wyrzeźbienia w litej, miękkiej wówczas skale wapiennej, wykonane pod wpływem bliskości Księżyca ok. 2600–2400 p.n.e. By cateye0807

Świątynia Zeusa Olimpijskiego w Atenach – Olimpejon. Wyrzeźbiona pod wpływem bliskości Księżyca w litej, miękkiej wówczas, skale, ok. 2600–2400 p.n.e. Świątynia Zeusa Olimpijskiego w Atenach – Olimpejon. Wyrzeźbiona pod wpływem bliskości Księżyca w litej, miękkiej wówczas, skale, ok. 2600–2400 p.n.e.

12 700 lat temu, w dramatycznym okresie oziębienia klimatu w Młodszym Dryasie, hominidy stały się ludźmi.12700 lat temu, w dramatycznym okresie oziębienia klimatu w Młodszym Dryasie, hominidy stały się ludźmi.

Gatunek Homo sapiens wyewoluował z hominidów ok. 12 700–11 600 lat temu przynajmniej w dwóch miejscach: na terenie USA i Polski. Na taki scenariusz wskazują pierwsze kamienne groty strzał. Ludzie Clovis i ludzie kultury świderskiej.Gatunek Homo sapiens wyewoluował z hominidów ok. 12 700–11 600 lat temu przynajmniej w dwóch miejscach: na terenie USA i Polski. Na taki scenariusz wskazują pierwsze kamienne groty strzał. Ludzie Clovis i ludzie kultury świderskiej.

Profesor Chris Stringer Zniekształca Ewolucję Człowieka.Profesor Chris Stringer Zniekształca Ewolucję Człowieka.

Od lewej: H. Erectus, H. heidelbergensis, neandertalczyk, Omo 1, H. sapiens idaltu i człowiek współczesny.Od lewej: H. Erectus, H. heidelbergensis, neandertalczyk, Omo 1, H. sapiens idaltu i człowiek współczesny.

Nasi przodkowie polowali na mamuty i mastodonty przy pomocy sztyletów kościanych.Nasi przodkowie polowali na mamuty i mastodonty przy pomocy sztyletów kościanych.

Wikimedia Fałszuje Przodków Człowieka.Wikimedia Fałszuje Przodków Człowieka.

Hello Kitty and SatanHello Kitty and Satan

ATEIŚCI NIE SĄ W PEŁNI LUDŹMI.ATEIŚCI NIE SĄ W PEŁNI LUDŹMI.

Istot Ateizmu. „Boga” nie trzeba udowadniać. Wiara w „Boga” jest objawem niższej inteligencji. Istot Ateizmu. „Boga” nie trzeba udowadniać. Wiara w „Boga” jest objawem niższej inteligencji.

Woda święcona w spray'u.Woda święcona w spray’u.

Czy Te Oczy Mogą Kłamać? ŚWIADOMOŚĆ, WIEDZA I MYŚLENIE U ZWIERZĄT – CIEMNOTA NAUKI. Czy Te Oczy Mogą Kłamać? ŚWIADOMOŚĆ, WIEDZA I MYŚLENIE U ZWIERZĄT – CIEMNOTA NAUKI.

JEZUS ŻYJE!JEZUS ŻYJE!

Betonowe klamry magiczne, ok. 2400 – 2100 BC.

Piramida Cheopsa, Giza, Egipt. 2003 r. Komora Króla w Piramidzie Cheopsa, przed zniszczeniami wyrządzonymi przez dr Zahi Hawassa. Dwie betonowe białe klamry magiczne na stropie Komory Króla. Niedawno znaki zostały zlikwidowane przez dr Zahi Hawassa.

Piramida Cheopsa. Egipt. Cztery żelazne płaskowniki na ścianach tunelu prowadzącym do Komory Króla. Na stropie tunelu widoczne są dwie białe klamry betonowe. Autor: John Bodsworth

Oryginalna (tylna, północna), łapa Sfinksa w Gizie w Egipcie. Dr Zahi Hawass wyrządził niepowetowane szkody Sfinksowi w Gizie, zamurowując łapę Sfinksa wykonaną z bloków neolitycznego betonu i neolitycznych cegieł, wraz z białymi betonowymi klamrami (i być może żelaznymi instalacjami), sprzed 4300 lat, niszcząc istotne ślady i świadectwa przeszłości.

Piramida Łamana, Dahszur, Egipt. Dwie betonowe kalmry magiczne, zainstalowane na zarysowaniu wykonanym przez „diabła”. © ByPhoto Golf

Kolosy memnona, Egipt. Magiczne białe klamry z neolitycznego betonu, na południowym Kolosie Memnona. Już zlikwidowane. Na drugim Kolosie – też zlikwidowane. Magiczne klamry na Kolosach (podobne do klamer w Piramidzie Cheopsa i na Sfinksie), wskazują że Kolosy są o 1000 lat starsze, niż podają źródła. Creative Commons Attribution 3.0 Unported 2009 Olaf Tausch

Kolosy Memnona. Egipt. Kolos północny, pod prawym łokciem widoczne są żelazne klamry. Już zlikwidowane.

Łuk Septymiusza Sewera, Forum Romanum, Rzym. Żelazne, nierdzewne klamry magiczne zainstalowane zostały na szczelinie wykonanej przez „diabła”. Monument zbudowany z neolitycznego betonu ok. 2300 BC. Źródła podają, że monument został zbudowany w 203 r. Creative Commons Autor: DanielHP

Obelisk w Luksorze, Egipt. Ślad po białym, betonowym znaku magicznym na szczelinie wykonanej przez „diabła”. By paulanthonybuk

Karnak, Egipt. Betonowa klamra magiczna, na betonowym Obelisku Totmesa I, podobna do klamer w Komorze Króla w Piramidzie Cheopsa, podaje w wątpliwość, że obelisk pochodzi sprzed ok. 1504–1492 BC. Wysokość obelisku: ok. 23 m. Magiczna klamra świadczy m.in., że obelisk pochodzi z tego samego okresu, co Piramida Cheopsa, ok. 2600–2100 BC. Źródła podają, że Totmes I panował w latach 1504–1492 BC. Creative Commons Autor: Jim Fisk

Karnak, Egypt. Obelisk of Thutmose I. One Neolithic staple of concrete, have been installed, on the Obelisk, probably for purposes of magic, around 2300 BC. His reign is generally dated from 1506 to 1493 BC. Creative Commons Autor: Jim Fisk

The Temple of Hathor at Serabit el-Khadim, South Sinai. Świątynia Hathor w Serabit el-Khadim, płd. Synaj. Dwie białe klamry betonowe, podobne do klamer w Piramidzie Cheopsa. Creative Commons Autor: Andreas Viklund

Ales stenar, Szwecja. Kilka betonowych, białych znaków magicznych widniejących na betonowych “menhirach” w Ales Stenar, mogą wskazywać, że pochodzą one z czasów Piramidy Cheopsa w Egipcie. Niemal identyczne znaki znajdowały się w Komorze Króla w Piramidzie Cheopsa, na tylnej łapie Sfinksa w Gizie. Są jeszcze w Piramidzie Łamanej w Dahszur, w Egipcie. Some rights reserved by Xuanxu

Ales stenar, Szwecja. Kilka betonowych, białych znaków magicznych widniejących na betonowych “menhirach” w Ales Stenar, mogą wskazywać, że pochodzą one z czasów Piramidy Cheopsa w Egipcie.

Muzeum Egipskie w Kairze, Egipt. Faraon Amenhotep III i królowa Teje. Betonowe klamry magiczne – u spodu posągu – podobne do klamer w Komorze Króla w Piramidzie Cheopsa (2600–2400 BC), podają w wątpliwość, że posąg pochodzi sprzed ok. 1388–1351 BC. Prawdopodobnie wszystkie kolosalne posągi w Egipcie należą do tego samego okresu – ok. 2600–2100 BC. Creative Commons Autor: vipeldo

Ramesseum, Egipt. Trzy betonowe klamry magiczne na stropie monumentu. Some rights reserved by Kyle Taylor, Dream It. Do It. World Tour 

iblioteka Celsusa, Efez, Turcja. Dwa białe znaki magiczne, podobne do znaków w Piramidzie Cheopsa, mogą wskazywać, że Biblioteka Celsusa pochodzi z czasów Cheopsa. Wikipedia podaje błędnie, że gmach Biblioteki zbudowano w latach 114–117. Some rights reserved by isawnyu

Widok z Forum Romanum na Palatyn. Rzym. Kilka betonowych, białych klamer magicznych, umieszczonych na szczelinach wykonanych przez „diabła”, podobnych do betonowych klamer w Piramidzie Cheopsa – mogą wskazywać, że monumenty na Forum Romanum pochodzą z czasów Piramidy Cheopsa. Wysoko na ścianie zainstalowany został neolityczny gadżet magiczny – podobnie jak klamry – przeciwko „diabłu”. Monumenty na Palatynie i Forum Romanum zostały zbudowane z neolitycznego betonu. Źródła podają, że Forum Romanum zostało założone w VI w. p.n.e. Creative Commons Autor: Andrew & Suzanne 

Bazylika Maksencjusza i Konstantyna. Rzym. Biała klamra magiczna na ścianie monumentu. Some rights reserved by vincenzospina84

Mingun Pagoda, Birma. Biały znak magiczny z neolitycznego betonu. Some rights reserved by R Stanek

Mingun, Birma. Dwa betonowe białe znaki, zainstalowane w szczelinach, chroniły monument przed „diabłem”. Monument wyrzeźbiony w monolitycznej skale. Żródła podają, że wielkie pęknięcia na monumencie spowodowane zostały trzęsieniem ziemi w 1839 r. Jednakże podobne znaki magiczne do znaków w Piramidzie Cheopsa i na łapie Sfinksa, podają w wątpliwość oficjalną datę „budowy” pagody. Trzęsienie ziemi nie mogło spowodować wielkich szczelin w 1839 r. skoro betonowe znaki magiczne, na szczelinach pagody, wykonano w tym samym czasie, co Piramidę Cheopsa. Źródła błędnie podają, że pagoda została zbudowana w XVIII w., i że jest największym budynkiem na świecie zbudowanym z cegieł. By bijapuri ( Ed Sentner ) 

Mingun, Birma. Betonowy biały znak, zainstalowany w szczelinie, chronił monument przed „diabłem”. Żródła podają, że wielkie pęknięcia na monumencie spowodowane zostały trzęsieniem ziemi w 1839 r. Jednakże podobne znaki magiczne do znaków w Piramidzie Cheopsa i na łapie Sfinksa, podają w wątpliwość oficjalną datę „budowy” pagody. Trzęsienie ziemi nie mogło spowodować wielkich szczelin w 1839 r. skoro betonowe znaki magiczne, na szczelinach pagody, wykonano w tym samym czasie, co Piramidę Cheopsa. Źródła błędnie podają, że pagoda została zbudowana w XVIII w., i że jest największym budynkiem na świecie zbudowanym z cegieł. Creative Commons Autor: Gerd Eichmann

Mitla, Meksyk. Białe, betonowe klamry (znaki magiczne), widoczne na zarysowaniach wykonanych przez „diabła”. Około 2300 BC. Źródła podają, że miasto założono ok. 500 r. przez Zapoteków, przy czym milczą o licznych instalacjach żelaznych i betonowych. By davecurry8

Mitla, Meksyk. Białe, betonowe Klamry (znaki magiczne), widoczne na zarysowaniach wykonanych przez „diabła”. Około 2300 BC. Źródła podają, że miasto założono ok. 500 r. przez Zapoteków, przy czym milczą o licznych instalacjach żelaznych i betonowych.  Some rights reserved by pvaneynd

Żelazne klamry magiczne, ok. 2400 – 2100 BC.

Neolityczne żelazo jest nierdzewne, ponieważ ma wysoką zawartość fosforu, co zwiększa jego odporność na korozję atmosferyczną. Fosfor dostaje się do żelaza z rud żelaza, które zawierają różne jego ilości. Żelaza nie wytapiano z rudy w okresie 2400 – 2200 BC, lecz wytrącano je na zimno, ubijając rudę w pojemniku z wodą. Następnie płynne żelazo wlewano w formy otrzymując pożądany wyrób. Tak otrzymywane żelazo miało wysoką zawartość fosforu, co zwiększało jego odporność na korozję atmosferyczną. Obecnie, podczas wytapiania żelaza z rudy, fosfor zostaje z niego usunięty w mniejszym lub większym stopniu, zależnie od rodzaju procesu stalowniczego, zaś otrzymane w ten sposób żelazo – rdzewieje.

Wielka Galeria, Piramida Cheopsa. Egipt. Żelazne haki magiczne, zainstalowane przeciwko „diabłu”, ok 2300 BC.

Żelazna blacha magiczna (w Piramidzie Cheopsa), zainstalowana, ok. 2300 BC, u wejścia do piramidy, chroniła monument przed „diabłem”. Some rights reserved by ninahale

Świątynia Setiego I w Abydos, Egipt. Znaki magiczne – dwie żelazne klamry spinają zarysowanie wykonane przez „diabła”. Some rights reserved by AWWS

Coventry Cathedral, Anglia. Neolit. Tzy żelazne klamry magiczne spinają zarysowanie wykonane przez „diabła”, ok. 2300 BC. Some rights reserved by Stuart Bryant

Łuk Septymiusza Sewera, Forum Romanum, Rzym. Monument zbudowany z neolitycznego betonu. Żelazne klamry, wciśnięte i przyspawane w miejscach, gdzie „diabeł” niszczył monument. 2300 BC. Some rights reserved by beggs

Łuk Septymiusza Sewera, Forum Romanum. Rzym.

Źródło Łay, Karkonosze, Czechy. Monument zbudowany z neolitycznego etonu. Żelazne klamry zostały wtopione i przyspawane w miejscach, gdzie „diabeł” zarysował, niszczył „boski” monument. 2300 BC.  Creative Commons Autor: Kommissar Zufall

Pompeje, Włochy. Neolityczne żelazne sztabki przyspawane do monumentu. Creative Commons Autor: Tintern

Pompeje, Włochy. Neolityczne miasto wyrzeźbione w bazaltowych formacjach skalnych. Pojemnik wykonany prawdopodobnie z neolitycznego betonu. Żelazny płaskownik zalany zimnym żelazem. Źródła błędnie podają, że Pompeje zostały założone w VII w. p.n.e. by jessiesgrl31866

Mauzoleum Hadriana (Zamek św. Anioła), Rzym. Zamek wyrzeźbiony w litej skale bazaltowej. Żelazne sztabki przyspawane do monumentu. Ślad po brakującej sztabce ujawnia, że była ona wciśnięta w kamień lub beton monumentu. Źródła błędnie podają, że Mauzoleum Hadriana zostało „zbudowane” w II w. Some rights reserved by r_neches

Łuk Septymiusza Sewera, Forum Romanum, Rzym. Monument wyrzeźbiony w monolitycznej skale bazaltowej. Metalowa klamra magiczna uniemożliwiała diabłu dalsze niszczenie monumentu, podobna do metalowych klamr w południowym szybie wentylacyjnym w Piramidzie Cheopsa. Źródła błędnie podają, że monument został „zbudowany” w 203 r.  Some rights reserved by ortygia

Forum Romanum, Rzym. Trzy żelazne klamry magiczne, zostały literalnie przyspawane do monumentu wykonanego z neolitycznego betonu (górny, jasny fragment). Źródła błędnie podają, że Forum Romanum zostało założone w VI w. p.n.e.  Creative Commons Autor: Andy Hay

Obelisk w Świątyni Amona w Tanis, Egipt. 1992 r. Znaki magiczne (neolityczne żelazo i beton), zainstalowane na obelisku ok. 2300 BC. Obelisk, mierzący ok. 5 m wys., podano niedawno wyjątkowo nieodpowiedzialnej „renowacji”, usuwając znaki magiczne sprzed ok. 4300 lat. by Glenister 1936  ●  Obelisk w Tanis, Egipt.

Göbekli Tepe, Turcja. Neolityczne, żelazne obręcze i blacha, zainstalowane na stelach z neolitycznego betonu, ok. 2300 BC. Źródła błędnie podają, że świątynia pochodzi sprzed 11 600 lat.  by macit Photos

Skara Brae, Orkady, Szkocja. Żelazna obręcz na betonowej steli jest podobna do żelaznych obręczy na betonowych stelach w Gobekli Tepe, w Turcji, co może wskazywać na podobny czas: ok. 2300 BC. Źródła podają, że osiedle było zamieszkane od ok. 3100 roku p.n.e. przez blisko 600 lat, później na skutek zmian klimatu, zostało ono porzucone przez swoich mieszkańców. Some rights reserved by subberculture

Skara Brae, Orkady, Szkocja. Żelazna obręcz na betonowej steli jest podobna do żelaznych obręczy na betonowych stelach w Gobekli Tepe, w Turcji, co może wskazywać na podobny czas: ok. 2300 BC. Źródła podają, że osiedle było zamieszkane od ok. 3100 roku p.n.e. przez blisko 600 lat, później na skutek zmian klimatu, zostało ono porzucone przez swoich mieszkańców.

Świątynia Luxorska, Egipt. Żelazne obręcze na betonowym monumencie, Neolit. Betonowy implant – widoczny po lewej. Creative Commons Autor: nextreal

Świątynia w Segeście, Sycylia, Włochy. Neolit. Żelazne obręcze na betonowym monumencie. Źródła: świątynia pochodzi z około 430 p.n.e. Creative Commons Autor: garettojaksu  Żelazne obręcze na betonowej steli, Ramesseum, Egipt. Około 2300 BC. Creative Commons Autor: by kairoinfo4u

Świątynia Hatszepsut, Deir el-Bahari, Egipt. Cztery żelazne obręcze magiczne na kolumnach. Półobręcze lub niekompletne obręcze są często spotykane w „krótkim okresie zelaza i betonu” sprzed ok. 2400–2100 BC. Źródła błędnie podają, że świątynia została „zbudowana” w XV w. p.n.e. Creative Commons Autor: by stevesheriw

Baszta, Ośno Lubuskie, Polska. 2004 r. Żelazne obręcze na betonowym monumencie, Neolit. Uważa się, że baszta została „zbudowana” w XIV–XV w. Creative Commons Autor: Michau Sm Pagoda w Pagan, Birma. Żelazne obręcze na betonowym monumencie, Neolit. Creative Commons Autor: pyjama Rzymski dźwig, Bonn, Niemcy. 2006 r. Nie może to być rzymski dźwig, ponieważ drewno już dawno by zbutwiało. A więc to nie jest drewno lecz neolityczny gadżet (z betonu i żelaza), chroniący teren przed „diabłem”. Creative Commons Autor: Wikipedia

Abbaye de Hambye, Normandia, Francja. Neolityczny, betonowy zamek i n. gadżet (z betonu i żelaza), chroniący zamek przed „diabłem”. public domain. Source: Wikimedia

Park Archeologiczny Metaponto, Włochy. Neolityczna rzeźba z betonu i żelaza. Some rights reserved by loloieg Park Archeologiczny Metaponto, Włochy. Neolityczna rzeźba z betonu i żelaza. Some rights reserved by Jan Vrsinsky

Kromaniońskie sztylety kościane. Jaskinia Mamutowa. Polska.

Ġgantija, Gozo, Malta. 2005 r. Trzy potężne „podpory” z neolitycznego żelaza, osadzone w betonowych butach, zainstalowane prawdopodobnie przeciwko „diabłu”. Wikipedia podaje, że świątynia w Ġgantija liczy około 5800 lat. Creative Commons Autor: Petronas

Mistyfikacja na Wikipedii. Nie jest to prawdziwa dawna „kotew”, lecz „kotew” wykonana dla mistyfikacji, która ma na celu udowodnienie teorii, mówiącej, że dawne „kotwy” służyły do celów praktycznych, konstrukcyjnych, ściągających elementy konstrukcji przeciwległych murów… Takich „kotew” – nie ma nigdzie… Creative Commons Autor: Zeitan

Mostowa 2, Toruń, Polska. Żelazne znaki magiczne „kotwy” (ok. 2300 BC), wyraźnie nie pełnią funkcji praktycznych, konstrukcyjnych: nie służą ściąganiu lub spinaniu elementów konstrukcji przeciwległych murów, a więc nie są „kotwami”. Wikimedia podaje, że jest to dawny spichlerz. Coventry Cathedral, England. Neolit. U szczytu monumentu widoczne są żelazne „kotwy” kwadratowe, zaś niżej – czerwone. Some rights reserved by abrinsky

Zamek Tools, Estonia. 2007 r. Neolit. Źródła podają, że zamek został zbudowany w XV w. Attribution-ShareAlike 3.0 Estonia by Hs17

Sabino Canyon, Arizona, USA. Liczne neolityczne „kotwy” z nierdzewnego żelaza, zainstalowane (przeciwko „diabłu”), na pionowej ścianie skalnej pełniły funkcje magiczne. Some rights reserved by lars hammar

Sabino Canyon, Arizona, USA. Liczne neolityczne „kotwy” z nierdzewnego żelaza, zainstalowane (przeciwko „diabłu”), na pionowej ścianie skalnej pełniły funkcje magiczne. Some rights reserved by lars hammar

Wupatki, Arizona, USA. Neolityczne znaki magiczne: żelazna sztaba zainstalowana – w betonowych butach – w miejscu, gdzie „diabeł” wydrążył niebezpieczną dla boskiego monumentu – dziurę. Widoczna żelazna „kotew” kwadratowa i żelazna sztaba (po lewej), przymocowane do kamienia śrubami i nakrętkami – mogą świadczyć, że monument pochodzi sprzed 2700–2200 BC. Źródła podają, że monument został wybudowany ok. XI–XII wieku. Some rights reserved by talesofrachel

Wupatki, Arizona, USA. Neolityczne znaki magiczne: żelazna sztaba zainstalowana – w betonowych butach – w miejscu, gdzie „diabeł” wydrążył niebezpieczną dla boskiego monumentu – dziurę. Widoczna żelazna „kotew” kwadratowa i żelazna sztaba (po lewej), przymocowane do kamienia śrubami i nakrętkami – mogą świadczyć, że monument pochodzi sprzed 2700–2200 BC. Źródła podają, że monument został wybudowany ok. XI–XII wieku. Some rights reserved by tvanhoosear

Mesa Verde, Kolorado, USA. Widoczne dwa żelazne kątowniki przymocowane do piaskowej ściany za pomocą śrub i nakrętek. Także belki z neolitycznego betonu, podobne do drewna, zainstalowane w celach magicznych, przeciwko „diabłu”, ok. 2400–2200 BC. Some rights reserved by Ken Lund

Mesa Verde, Kolorado, USA. Liczne instalacje żelazne i betonowe (jak np. belki, podobne do drewna), w prekolumbijskiej Ameryce nie są, na ogół, komentowane przez archeologów. Some rights reserved by jennlynndesign

.

Reklamy

3 odpowiedzi na „Klamry Magiczne

  1. Paweł pisze:

    NIe ma to jak zahamować rozwój umysłowy w wieku 9 lat i zarzucać to wierzącym. Gratuluję WIARY (a jakże) w ewolucję, która zaprzecza wszelkiej logice dużo bardziej, niż wiara w Boga.

  2. Oxymoronkr pisze:

    Jerzy Kijewski pisząc o wierze jest idiotą!

  3. giza pisze:

    Wiele z tych tajemnic da się częściowo wyjaśnić przez tradycję masonów, jednak skąd się brała ta tradycja i co ona miała znaczyć to już trzeba pogrzebać więcej w książkach…! Część z tych odkryć jest jednak zastanawiająca a niektóre szokujące !

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s