Cegły

.

Clactonian culture in England, about 400,000 BP, industries characterized by flint-knife-flakes, among which lack handaxes, bifaces, and carefully retouched implements. Clactonian culture in England, about 400,000 BP, industries characterized by flint-knife-flakes, among which lack handaxes, bifaces, and carefully retouched implements.

Clactonian industry, kultura klaktońska, 400,000 BP. Erectus.Clactonian industry, kultura klaktońska.

Ardipitek.Ardipitek.

Human ancestors. Cave Paintings.1). 500,000 BP − emerged Stone knife hominid species. Kenia. No more production of hand-axes. 2). 480,000 BP, Kathu Pan 1, South Africa. 3). Taycian industry, Levant, 320,000−200,000 BP. 4). 400,000 BP. Clactonian industry, England.

Sulawesi, Kathu Pan 1, Rewolucja Górnopaleolityczna, Homo sapiens.

Sulawesi, Kathu Pan 1, Rewolucja Górnopaleolityczna, Homo sapiens.

Cro-Magnon, Hominid, Evolution.Cro-Magnon, Hominid, Evolution.

Tak chodziły australopiteki Tak chodziły australopiteki.

Wątpliwa “Teoria wyjścia z Afryki” prof. Chrisa Stringera. Wątpliwa “teoria wyjścia z Afryki” prof. Chrisa Stringera. Gatunek Homo sapiens powstał 200 000 lat temu? – WIELKA MISTYFIKACJA.

Doubtful "Out-of-Africa Theory" of prof. Chris Stringer, maintains that anatomically modern humans (us), and Homo sapiens species, originated in Africa about 200,000 BP.Doubtful „Out-of-Africa Theory” of prof. Chris Stringer, maintains that anatomically modern humans (us), and Homo sapiens species, originated in Africa about 200,000 BP.

Dagger-hominid evolved into Homo sapiens during dramatic, cold period of Younger Dryas 12,700–11,700 years ago, all over the world.

Dagger-hominid Became A Man 12,700 Years Ago. Dagger-hominid evolved into Homo sapiens during dramatic, cold period of Younger Dryas 12,700–11,700 years ago, all over the world and at the same time. Became an animal aware of his own existence and operate beyond instinct, able to perform composite tools, thinking and talking – a man. Bow and arrows are the invention of man, not by Dagger-hominid.

Scientists distorting the origin of our species to support dubious “out of Africa” theory of the emergence of the human species 200,000 BP in Africa. Scientists distorting the origin of our species to support dubious “out of Africa” theory of the emergence of the human species 200,000 BP in Africa. Omo I skull and Homo sapiens idaltu shull. 1). The profile of Omo I skull (195,000 BP), is deliberately tilted so that to hide its elongated “monkey” mid-face, and resemble anatomically modern human with short and flat face. 2). The profile of Omo I skull, normally set reveal elongated “monkey” mid-face. 3). The drawing of face of H. sapiens idaltu (160,000 BP) is deliberately made to resemble anatomically modern human with short and flat face. 4). Normally set H. sapiens idaltu shull reveal elongated “monkey” mid-face.

Homo sapiens powstał 200 000 lat temu? – WIELKA MISTYFIKACJA.Homo sapiens powstał 200 000 lat temu? – WIELKA MISTYFIKACJA.

Prof Chris Stringer and other anthropologists distorting human ancestors. Neanderthal skull, La Ferrassie 1, France.

Prof Chris Stringer and other anthropologists distorting  human ancestors. Neanderthal skull, La Ferrassie 1, France. Neanderthals lived on instinctive level. They were scavengers.

Antropolodzy Zniekształcają Ewolucję Człowieka, aby utrzymać wątpliwą teorię prof. Chrisa Stringera o powstaniu gatunku człowieka 200 000 lat temu w Afryce.Antropolodzy Zniekształcają Ewolucję Człowieka, aby utrzymać wątpliwą teorię prof. Chrisa Stringera o powstaniu gatunku człowieka 200 000 lat temu w Afryce.

Sztylety Kościane Brane Przez Antropologów Za Groty Oszczepów.Sztylety Kościane Brane Przez Antropologów Za Groty Oszczepów.

Sztylety z poroży.Sztylety z poroży.

Sztylet kromaniończyka z kła mamuta. Moravia, 26 000 lat temu.Sztylet kromaniończyka z kła mamuta. Moravia, 26 000 lat temu.

Sztylet kościany kromaniończyka. Około 13 000 lat temu.Sztylet kościany kromaniończyka. Około 13 000 lat temu. From the Courbet Cave, Penne
Tarn, France. Carved bones from the GLAM event at the British Museum’s Ice Age
exhibit.

Sztylet kromaniończyka z poroża renifera. 15 000–12 700 lat temu.Sztylet kromaniończyka z poroża renifera. 15 000–12 700 lat temu. Francja (Midle Magdalenian (III and IV). Źródło: Wikipedia

Grawerowany sztylet kromaniończyka z kła mamuta.Grawerowany sztylet kromaniończyka z kła mamuta. Obszar Kijowa. Rosja. Źródło. Photo L. Iakovleva. Collection MNHU.

Zdobiony sztylet kromanioński z kła mamuta. Exhibition in National Museum in Prague. Czechy.Zdobiony sztylet kromanioński z kła mamuta. Exhibition in National Museum in Prague. Czechy.

Zdobiony sztylet kromanioński z poroża jelenia, wydobyty z Odry w Szczecinie-Podjuchach. Zdobiony sztylet kromanioński z poroża jelenia, wydobyty z Odry w Szczecinie-Podjuchach. Kultura magdaleńska, ok. 17 000–12 700 lat temu. Zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie. Fot. G. Solecki

La Madeleine Rock Shelter, Francja. Górny paleolit.Zdobiony sztylet kromanioński z poroża renifera. (dł: 31,1 cm). La Madeleine Rock Shelter, Dordogne, Francja. Kultura magdaleńska, ok. 17 000–12 700 lat temu.

Malta, Syberia. Znalezisko, sprzed ok. 20 000 lat, z wykopalisk przeprowadzonych przez prof. M. Gerasimova w 1956 r. Fragment poroża renifera ma 25 cm długości. Źródło: The Hermitage Museum, Saint Petersburg. Hominidy ze sztyletem kościanym nie wytwarzały narzędzi złożonych. Malta, Syberia. Znalezisko, sprzed ok. 20 000 lat, z wykopalisk przeprowadzonych przez prof. M. Gerasimova w 1956 r. Fragment poroża renifera ma 25 cm długości. Źródło: The Hermitage Museum, Saint Petersburg. Photo: Vladimir Gorodnjanski 2007. Nie jest to proste narzędzie złożone, będące krzemiennym nożykiem umocowanym w rękojeści z poroża, lecz krzemienny nożyk pozostawiony w proto sztylecie z poroża. Znalezisko jest wyjątkowe i ekstremalnie rzadkie dlatego, ponieważ kromaniończycy nigdy nie wykonali najprymitywniejszego narzędzia złożonego, jakim jest kawałek ostrego kamienia umocowanego w kościanej rękojeści. Niezwykle rzadkie znalezisko z syberyjskiej Malty wzmacnia przypuszczenie, mówiące że ani Hominidy ze sztyletem kościanym, ani wcześniejsze hominidy nie wykonywały narzędzi złożonych. It is necessary to mention a discovery which, if not exceptional, is at least extremely rare: during the excavation of 1956, Gerasimov found two handles of reindeer antler, in which were still inserted in one a retouched blade, in the other a a fragment of a blade broken to form a burin. Furthermore, tools of bone or antler has long spears curves up to 250 mm. Text from Delporte H., 1979: L’image de la femme dans l’art préhistorique, Paris, Picard.

Malta, Siberia. The find, about 20,000 years ago, from the excavations conducted by prof. M. Gerasimov in 1956. Fragment of reindeer antlers is 25 centimeters long. Source: The Hermitage Museum, Saint Petersburg. Dagger-hominids did not performed composite tools. Malta, Siberia. The find, about 20,000 years ago, from the excavations conducted by prof. M. Gerasimov in 1956. Fragment of reindeer antlers is 25 centimeters long. Source: The Hermitage Museum, Saint Petersburg.

Luksor, Egipt. Niedokończone tynkowanie (fragmentów świątyni), neolitycznym betonem,
ujawnia neolityczne cegły. Świątynie w Karnaku i Luksorze nie zostały zbudowane ze skały piaskowej, lecz z neolitycznej cegły i neolitycznego betonu, ok. 2400–2100 BC. Some rights reserved by Argenberg

Przed Potopem.Przed Potopem.

Lyuba mamut Lyuba mamut. Photo: recreation of the finding by National Geographic. From
http://channel.nationalgeographic.com/episode/waking-the-baby-mammoth-3630/Overview

Mamallapuram, Indie. „Głazy narzutowe”.Mamallapuram, Indie. „Głazy narzutowe”. Creative Commons Autor: Tom Maisey

Dwight D. EisenhowerDwight D. Eisenhower. Coin One Dollar USA, 1978. public domain. Author: Miosw

Wydłużona, „małpia” twarzoczaszka Kennewick Man, Washington State, USA. Około 8400 lat temu.Wydłużona, „małpia” twarzoczaszka Kennewick Man, Washington State, USA. Około 8400 lat temu.

Kromaniończyk.Wysunięta “małpia” twarzoczaszka kromaniończyka. 22 000 lat temu. Francja. Museum of Menton.

Predmost 3. Species: Cro-Magnon. About 27,000 years ago. Predmost 3. Species: Cro-Magnon. About 27,000 years
ago.

Predmost 3, Czech, 26,000 years old.Predmost 3, Czech, 26,000 years old. Kromaniończyk z Predmosti. Żyli na poziomie instynktu.

Cro-Magnon skull from Kostenki-14.Cro-Magnon skull from Kostenki-14. Żyli na poziomie instynktu.

Grimaldi ManGrimaldi  Man. Żyli na poziomie instynktu.

Czaszka Qafzeh 9, IzraelCzaszka Qafzeh 9, Izrael. Żyli na poziomie instynktu.

Skull so-called Skhul 5, Israel. 90,000 BP. Elongated "monkey" mid-face of proto-Cro-Magnon. Skull so-called Skhul 5, Israel. 90,000 BP. Elongated „monkey” mid-face of proto-Cro-Magnon.

Skhul 5 skull. Skhul 5 skull. Israel. (90,000 BP) Żyli na poziomie instynktu. Attribution: José-Manuel enito (April 2006) Source: Wikimedia Commons

Homo sapiens idaltu.Homo sapiens idaltu. Wszystkie czaszki hominidów, aż do Homo sapiens (12 700 lat temu), mają wysunięte “małpie” twarzoczaszki. Natomiast zmanipulowany rysunek profilu Homo sapiens idaltu (160 000 lat temu, Etiopia), ukazuje płaską, “ludzką” twarzoczaszkę, która miała uzasadnić wątpliwą “teorię wyjścia z Afryki” mówiącą, że anatomicznie współczesny człowiek powstał ok. 200 000 lat temu w Afryce. Ten właśnie rysunek, skrywający „małpi” wygląd czaszki H. sapiens idaltu, miał przekonać świat, że ok. 200 000 lat temu powstał nasz gatunek – Homo sapiens.

Homo sapiens idaltu, about 160,000 BP.

Homo sapiens idaltu skull (165,000 BP), set normally – reveal elongated „monkey” mid-face, giving the lie to the theory of „anatomically modern humans” from about 200,000
years. Elongated “monkey” mid-faces of all hominids with a period of
200,000-12,700 BP, show the “Out of Africa Theory”, of Prof Chris Stringer, as
a dubious theory. Also, his theory of the Homo sapiens species – allegedly
originated about 200,000 BP in Africa.

Omo I. Etiopia. Masa mózgu: 1400 g. Omo I, Etiopia. 195 000 lat temu. Proto-kromaniończycy. Żyli na poziomie instynktu.

Homo heidelbergensis.

Homo heidelbergensis. Żyli na poziomie instynktu.

Homo erectus, scavengers. Homo erectus, scavengers. Żyli na poziomie instynktu.

Erectus.Hominid erectus.

Nietulisko koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Polska. 2006 r. Niedokończona budowla z neolitycznego betonu. Najpierw budowano-lepiono monument ze stosunkowo niwielkich, betonowych brył. Następnie wygładzano łuki neolit, cegłą, zaś następnie kładziono betonowy tynk. Źródła: ruiny walcowni z XIX w. Creative Commons Autor: Jakub Hałun

Rzymski akwedukt w Chaponost, Francja. 2007 r. Niedokończona budowla z neolitycznego betonu. Najpierw budowano-lepiono monument ze stosunkowo niwielkich, betonowych brył. Następnie wygładzano łuki neolit, cegłą, zaś następnie kładziono betonowy tynk (lewy łuk). Źródła: akwedukt zbudowali starożytni Rzymianie. Creative Commons Autor: Taguelmoust

Olimpia, Grecja. Dwie kolumny z neolitycznego betonu, przymocowane do betonowej ściany żelaznymi obręczami i prętami, i duża miska betonowa osadzona na neolit. cegłach, zabezpieczała tę część świątyni przed „diabłem”. Źródła: Powstanie tego sanktuarium ocenia się na rok ok. 1000 p.n.e. Some rights reserved by RobW_

Jakim cudem „zbudowano” trzy ogromne piramidy na pustyni w Dahszur, w Egipcie.Jakim cudem „zbudowano” trzy ogromne piramidy na pustyni w Dahszur, w Egipcie, skoro
nie ma tam nigdzie kamieniołomów?

Omo Kibish, Ethiopia. First pressure flaking.Omo Kibish, Ethiopia. First pressure flaking. Thus Began the Evolution of Dagger-hominidss. And Easy, Fast Way to Man.

An American Dagger-hominid osseous dagger attack.

An American Dagger-hominid osseous dagger attack.

Atak Amerykańskiego Hominida Sztyletem Kościanym.

Atak Amerykańskiego Hominida Sztyletem z Kości Słoniowej. public domain Heinrich Harder (1858-1935)

Dagger-hominids from the Yana site, Siberia, migrated to the New World.

Yana site, Siberia. Dagger-hominid osseous daggers or “spear foreshafts”? Dagger-hominids from the Yana site, Siberia, migrated to the New World. There were no spear foreshafts, no spear with stone or bone point, no composite tools prior to around 12,700 BP. There were Dagger-hominids with their osseous daggers and stone tools. 1). COVER A foreshaft used for quick replacement of broken spear points. This example, made from the horn of a woolly rhinoceros (Coelodonta antiquitatis), was discovered in arctic Siberia and is about 27,400 radiocarbon years old. [Photo: E. Yu. Girya]

Evidence from the Yana Palaeolithic site, Arctic Siberia.Bone Daggers Instinctively Made by Dagger-hominids. There were no spear foreshafts, no spear with stone or bone point, no composite tools prior to around 12,700 BP. There were osseous daggers, a deadly weapon. Smaller pointed pieces of osseous were used for shaping and sharpening flint tools by removing small lithic flakes by pressure flaking technique, by pressing on the stone with an antler tip.

Journal of Archaeological Science (Available online 5 June 2013) Evidence from the Yana Palaeolithic site, Arctic Siberia yields clues to the riddle of mammoth hunting Figure 8. Examples of an osseous projectile weapon and its components, a typical-sized mammoth tusk, and a tongue bone recovered from the Yana site. (A-D) Foreshafts; (F,G) ivory points with a unilaterally flattened base part; (H) heavy main shaft; (E, I) thrusting spears or shafts, (E) fragmented spear or shaft; (A, B) woolly rhinoceros horn; (C-I) mammoth ivory. (J) Adolescent mammoth tusk. (K) Mammoth tongue bone.

N) Cro-Magnon Osseous Short Dagger with Spiral Design. Made Instinctively. Yana Palaeolithic site, Arctic Siberia, 28,000 years ago.N) Cro-Magnon Osseous Short Dagger with Spiral Design. Made Instinctively. Yana RHS Palaeolithic site, Arctic Siberia, 28,000 years ago.

Discovered by Professor Paweł Valde-Nowak

Discovered by Professor Paweł Valde-Nowak from The Institute of archaeology of Jagiellonian University. The professor believes that find of the Obłazowa Cave in Poland, is the oldest boomerang in the world. Bone Daggers Instinctively Made by Dagger-hominids. „Bizarre” of Dagger-hominid ivory dagger indicates the instinctive performance. Discovered by Professor Paweł Valde-Nowak from The Institute of Archaeology of Jagiellonian University.

z

Reklamy

3 odpowiedzi na „Cegły

 1. �sze.
  Nareszcie reflektory gasną, – Reklamy Adwords No tak co jest, ruchy, marketing internetowy, http://www.actionscript.org/forums/member.php3?u=154933, ruchyl
  – dobiega na końcu awantura
  głuchy nuże odległością, – Chcecie po tej stronie, skończona kobieta,
  kompletną noc wystawać?!
  Głośniejszy warkot diesla, światła zawracającej ciężarówki, wydobywają z
  ciemności w ogóle ciało zabudowań na drugim brzegu.
  Aktualnie jest dozwolone wyprostować
  przygarbione plecy, W krańcowej obecnym momencie,
  kiedy snop reflektora pr.

 2. Casey pisze:

  Ciekawy tekst. Pozdrawiam.

 3. Leif pisze:

  Fajna wnioskodawca.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s