Znaki

.

Jaskinia Blombos, ostrza kościane.

Jaskinia Blombos, ostrza kościane.

Groty oszczepu, Jaskinia Maszycka, kultura magdaleńska, Jaskinia Mamutowa.

Groty oszczepu, Jaskinia Maszycka, kultura magdaleńska, Jaskinia Mamutowa.

Ostrze kościane. Górny paleolit.

Ostrze kościane. Górny Paleolit.

RODZIMY SIĘ ZAPROGRAMOWANI NA CAŁE ŻYCIE.RODZIMY SIĘ ZAPROGRAMOWANI NA CAŁE ŻYCIE.

Czaszka neandertalczyka La Chapelle-aux Saints 1, sprzed ok. 60 000 lat, Francja.Czaszka neandertalczyka La Chapelle-aux Saints 1, sprzed ok. 60 000 lat, Francja.

Comparison between Neanderthal and modern human skull. Neanderthals looked extremely different to humans.Comparison between Neanderthal and modern human skull. Neanderthals looked extremely different to humans.

Aqua Felice, Rzym. 2009 r. „Akwedukt” wyrzeźbiony w litej skale bazaltowej ok. 2600–2400 p.n.e. Aqua Felice, Rzym. 2009 r. „Akwedukt” wyrzeźbiony w litej skale bazaltowej, w Okresie gładzonym ok. 2600–2400 p.n.e. „Akwedukt” nie został „zbudowany” i nie ma koryta na szczycie. Widoczne początki rzeźbienia koryta w szczycie monumentu. Długość 24 km. Wikipedia błędnie podaje, że „akwedukt”, ukończony w 1586 r., „zbudował” papież Sykstus V. Some rights reserved by Daniele Moreschini

Ancient Roman aqueduct in Caesarea Maritima in Israel. Ancient Roman aqueduct in Caesarea Maritima in Israel. Source: Wikimedia

GENDERGENDER.

There were no “anatomically modern humans” prior to around 12,700 years ago. There were no “anatomically modern humans” prior to around 12,700 BP.

Comparison of Homo erectus with a skull of a modern human and a Neanderthal skull cast.Comparison of Homo erectus with a skull of a modern human and a Neanderthal skull cast.

Neanderthal Skeleton: This is a full life-size model of a Neanderthal skeleton, produced for The Natural History Museum, London in 2000. This is believed to be the first full Neanderthal skeleton model anywhere in the world. Neanderthal Skeleton: This is a full life-size model of a Neanderthal skeleton, produced for The Natural History Museum, London in 2000. This is believed to be the first full Neanderthal skeleton model anywhere in the world.

Neandertalczyk polował z oszczepem z kamiennym grotem?

The first osseous daggers. Blombos Cave, South Africa. Longest dagger: about 17 cm. Osseous daggers – a deadly weapon of our ancestors (Dagger hominids), living on an instinctive level. About 70,000–12,700 BP. The first osseous daggers. Blombos Cave, South Africa. Longest dagger: about 17 cm. Daggers with reindeer antlers. Maszycka cave, Poland. Longest dagger: over 30 cm. Magdalenian culture, about 15,000 BP. Archaeological Museum in Krakow. Photo: R. Łapanowski © 1999–2009. Ivory dagger, about 14,800 BP. Length: ~ 40 cm. Monte Verde, Chile. By similar daggers hominids killed an American mammoths, mastodons, horses and other large animals, hitting them in the spine. Fragment of an „absurd” harpoon reindeer antlers. Made instinctively by evolutionary method of trial and error. Magdalenian culture, about 14,000 BP. Grotte de La Vache. France.

Pierwsze sztylety kościane. Jaskinia Blombos, Płd. Afryka, ok. 70 000 lat temu. Fragment najdłuższego sztyletu: ok. 17 cm. Sztylety kościane – śmiertelna broń naszych przodków (Hominidów ze sztyletami kościanymi), żyjących na poziomie instynktu od ok. 70 000 do 12 700 lat temu. Pierwsze
sztylety kościane. Jaskinia Blombos, Płd. Afryka, ok. 70 000 lat temu. Fragment
najdłuższego sztyletu: ok. 17 cm. Sztylety z poroża renifera. Jaskinia Maszycka,
Polska. Najdłuższy sztylet: ponad 30 cm. Kultura magdaleńska, ok. 15 tys. lat
temu. Znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. Fot. R. Łapanowski ©
1999–2009. Sztylet z kości słoniowej, ok. 14,800 lat temu. Długość: ok. 40 cm. Monte Verde, Chile. Podobnymi sztyletami hominidy obezwładniały w Ameryce mamuty, mastodonty, konie i inną dużą zwierzynę, uderzeniami w kręgosłup. Fragment „absurdalnego” harpuna z poroża renifera. Wykonany instynktownie, ewolucyjną metodą prób i błędów, przez Hominida ze sztyletem kościanym. Około 14 000 lat temu, kultura
magdaleńska. Grotte de La Vache. Francja.

Stara Ryga, Łotwa. Neolityczne żelazo i beton zainstalowane ok. 2300 BC, przeciwko „diabłu”. Some rights reserved by kr4gin

Agora Ateńska, Grecja. Żelazne „podpory” neolityczne na ścianie świątyni. Źródła błędnie podają, że Agora Ateńska powstała ok. 50 BC. Some rights reserved by reinholdbehringer

Epidauros, Grecja. Architraw na kolumnach nie jest drewniany lecz wykonany z neolitycznego betonu imitującego drewno. Cały monument również jest z neolitycznego betonu. Creative Commons Autor:Jean Housen

– Panie doktorze, moje królestwo nie jest z tego świata. – Rozumiem. A jak się pan dzisiaj czuje?– Panie doktorze, moje królestwo nie jest z tego świata. – Rozumiem. A jak się pan dzisiaj czuje?

Wesołego Jajka.Wesołego Jajka.

Świątynia Ramzesa III, Medinet Habu, Teby Zachodnie, Egipt. Żelazne ceowniki (z nakrętkami i śrubami), wewnątrz świątyni. Źródła podają, że świątynię wybudowano w XII w. p.n.e. Creative Commons Autor: gabindu       Foto duże.

Żelazne tory obok Piramidy Czerwonej w Dahszur. Egipt. Zabezpieczały monument przed „diabłem”. (Dieter Arnold’s excavations.) 1982 r. Znaki magiczne w postaci torów kolejowych. By risotto al caviale

Żelazne tory obok Piramidy Czerwonej w Dahszur. Egipt. Zabezpieczały monument przed „diabłem”. (Dieter Arnold’s excavations.) 1982 r. Znaki magiczne w postaci torów kolejowych. By risotto al caviale

Dinorwig, Anglia. Neolityczna zjeżdżalnia na żelaznych wózkach, po żelaznych szynach. Są tu także żelazne liny, śruby, nakrętki. By Mrsuperpants

Dinorwig, Anglia. Neolityczna zjeżdżalnia na żelaznych wózkach, po żelaznych szynach. Są tu także żelazne liny, śruby, nakrętki. By Penmorfa’s Photos

 Dinorwig, Anglia. Neolityczne, żelazne koło umieszczone w strukturze zbudowanej z neolitycznego betonu, imitującej bloki i kamienie. By Dafydd Em

Dinorwic Slate Mine, Bridge Of Death, Anglia. Most Śmierci. Szyny zawieszone nad przepaścią. Neolit. Some rights reserved by Richard Sunderland

Spichlerz Nowa Pakownia, Gdańsk, Polska. 2006 r. Znaki magiczne – żelazne sztaby na deskach z neolitycznego betonu. Także pręty, śruby i nakrętki, zainstalowane przeciwko “diabłu”, ok. 2300 BC. Już zlikwidowane. Author: Dario B

Spichlerz Nowa Pakownia, Gdańsk, Polska. 2006 r. Znaki magiczne – żelazne sztaby na deskach z neolitycznego betonu. Także pręty, śruby i nakrętki, zainstalowane przeciwko “diabłu”, ok. 2300 BC. Już zlikwidowane.Author: Dario B

Zamek Lobdeburg, Niemcy. Znaki magiczne – żelazne sztaby na deskach z neolitycznego betonu, pręty, śruby, nakrętki i “kotwy” kwadratowe, zainstalowane przeciwko “diabłu”, ok. 2300 BC. Some rights reserved by ReneS

Zamek Lobdeburg, Niemcy. Znaki magiczne – żelazne sztaby na deskach z neolitycznego betonu, pręty, śruby, nakrętki i “kotwy” kwadratowe, zainstalowane przeciwko “diabłu”, ok. 2300 BC. Jeden z piękniejszych przykładów neolitycznych znaków magicznych – został już zlikwidowany. Archeolodzy nie komentują tych znaków – oni je likwidują. Likwidują świadectwa Nieznanej Epoki. Na całym świecie. Źródła błędnie podają, że zamek został zbudowany w XIII w. Some rights reserved by ReneS

Põltsamaa, Estonia. 2010 r. Znaki magiczne – dwie żelazne obręcze wokół wieży i żelazne sztaby na deskach z neolitycznego betonu. Także pręty, śruby i nakrętki, zainstalowane przeciwko “diabłu”, ok. 2300 BC. Attribution 3.0 Unported by Metsavend

Marischal College, Aberdeen, Anglia. Pałac zbudowany z neolitycznego betonu, ok. 2400–2100 BC. Żelazne sztaby zainstalowano prawdopodobnie w celach magicznych: aby „diabeł” nie niszczył monumentu. Some rights reserved by kanshiketsu

Bolonia, Włochy. Pałac zbudowany z neolitycznego betonu, ok. 2400–2100 BC. Żelazne sztaby („kotwy” proste z przwwłoczką) i betonowe< jasne „deski” zainstalowano prawdopodobnie w celach magicznych: aby „diabeł” nie niszczył monumentu. Some rights reserved by avinashkunnath

Świątynia Afrodyty, Rodos, Grecja. Budynek z neolitycznego betonu, obłożony betonowymi „deskami” przeciwko „diabłu”. Some rights reserved by docpap

Petra, Jordania. Neolityczne żelazo i beton. Some rights reserved by Jamie Lynn Ross

Pueblo Bonito, Nowy Meksyk, USA. Magiczne “podpory” zainstalowane przeciwko “diabłu”. Wykonane z neolitycznego betonu i żelaza (płaskowniki, śruby i nakrętki), ok. 2300 BC. Źródła podają, że pueblo było zamieszkane między 828 a 1126 r. Some rights reserved by Natasha Lloyd

Pueblo Bonito, Nowy Meksyk, USA. Magiczna “podpora” zainstalowane przeciwko “diabłu”. Wykonana z neolitycznego betonu i żelaza (płaskowniki, śruby i nakrętki), ok. 2300 BC. Źródła podają, że pueblo było zamieszkane między 828 a 1126 r. Some rights reserved by Pete Zarria

Pueblo Bonito, Nowy Meksyk, USA. Magiczna “podpora” zainstalowane przeciwko “diabłu”. Wykonana z neolitycznego betonu i żelaza (płaskowniki, śruby i nakrętki), ok. 2300 BC. Źródła podają, że pueblo było zamieszkane między 828 a 1126 r. Some rights reserved by Pete Zarria

Aztec Ruins National Monument (Narodowy Pomnik Ruin Azteckich) Nowy Meksyk, USA. Prekolumbijski żelazny gadżet zainstalowany ok. 2300 BC, na betonowym wsparciu. Chronił monumenty z neolitycznego betonu przed „diabłem”. Żródła podają, że ruiny są datowane na XI-XIII wiek. Some rights reserved by jimmywayne

Casa Grande Monument, Arizona, USA. Some rights reserved by bdinphoenix

Chan Chan, Peru. Magiczna „podpora” z neolitycznego betonu zabezpieczała boskie monumenty przed „diabłem”. Wikipedia błędnie podaje, że Chan Chan zostało „budowane” począwszy od 850 r.  Some rights reserved by David Baggins

Charles Fort, Kinsale, Irlandia. „Podpory” magiczne z neolitycznego betonu. Źródła podają, że fort „zbudowano” w XVII w. Some rights reserved by kmaschke

Panama Viejo, Panama. Some rights reserved by Atomische • Tom Giebel

Panama Viejo, Panama. By laanba

Daisy Air Rifle Wall. Plymouth, MI. USA. „Podpora” magiczna z neolitycznego żelaza. By mj_paulsen

Komora Króla, w Piramidzie Cheopsa, przed zniszczeniami wyrządzonymi przez dr Zahi Hawassa. Poważne prace naukowe w wielkiej Wielkiej Piramidzie rozpoczęto w 1993 roku, kiedy zamknęliśmy piramidę pierwszy raz na cały rok. (…) Piramida potrzebowała być oczyszczona (…) – Dr Zahi Hawass, były minister stanu ds. Starożytności w Egipcie. Dr Zahi Hawass wyrządził niepowetowane szkody w piramidzie Cheopsa usuwając betonowe i być może żelazne instalacje, niszcząc tym samym istotne świadectwa przeszłości. © 1998 Andrew Bayuk

Szyb Ozyrysa koło Piramidy Chefrena. Egipt. Belki z neolitycznego betonu, wytrzymały ciężar betonowej pokrywy sarkofagu przez 4300 lat. Na zdjęciu Zahi Hawass, odkrywca szybu. Some rights reserved

Sfinks, Egipt. Około 1880 r. Sfinks, Egipt. Głowa Sfinksa nie została „uszkodzona”, lecz niedokończona. Autor: National Media Museum

Oued Fès, Medina, Maroko

Gars am Kamp Castle, Austria. „Podpora” magiczna z neolitycznego żelaza. U góry sztaba, pręt, śruby, nakretki. Żródła podają, że zamek pochodzi ze średniowiecza. By lazzo51

Fes, Medina, Maroko. Neolityczna ulica, wydrążona w litej skale przed potopem, ok. 2700–2400 BC. Betonowe instalacje, podobne do drewna (choniące przed „diabłem”), założono ok. 2300 BC. Some rights reserved by Guillaume & Pauline

Medina, Maroko. Betonowe instalacje sprzed ok. 2300 BC. By swee-cheng

Piramida w Meidum, Egipt. Niektóre sarkofagi nie miały funkcji użytecznych, lecz magiczne. Były lepione z neolitycznego betonu na miejscu i nieraz ustawiane na betonowych deskach, po to aby odpedzić „diabła” od „boskiego” monumentu (tu Piramidy w Meidum). Często były barwione kolorem przypominającym granit, bazalt lub porfir. By pdxsafariguy

Karnak, Egipt. By Prof. Mortel

Ramesseum, Egipt. By fotoEarth

Karnak, Egipt. Sala hypostylowa. Creative Commons Autor: Steve F-E-Cameron

Ramesseum, Egipt. Żelazne obręcze zainstalowane na steli z neolitycznego betonu, ok. 2400—2100 BC. By andrei deev

Łuk Septymiusza Sewera, Forum Romanum, Rzym. Zbudowany z neolitycznego betonu. Neolityczne, metalowe obręcze, półobręcze i wszelkie inne, nie pełniły funkcji konstrukcyjnych lub wzmacniających monumenty – lecz funkcje magiczne. Some rights reserved by Eamonn_Sullivan

Świątynia Apollina w Didymie, Turcja. Wzniesiona z neolitycznego betonu. Na dwóch kolumnach widoczne są żelazne obręcze, które wyraźnie nie posiadają funkcji konstrukcyjnych, wzmacniających monumenty, lecz funkcje magiczne, charakterystyczne dla „krótkiego okresu żelaza i betonu”. Źródła błędnie podają, że budowa świątyni w Didymie rozpoczęła się w VIII wieku p.n.e. Some rights reserved by Bruno Girin

Swecon, Szwecja. Dom zbudowany z neolitycznego betonu. Betonowe bryły imitujące kamienie. Widoczne niedokończone otynkowanie, także betonem. Żelazne „kotwy” chroniły dom przed „diabłem”. Uważa się, że dom pochodzi ze średniowiecza. Creative Commons Autor: jophan

Koloseum, Rzym. Monument zbudowany z neolitycznego betonu i n. cegieł. Dwie żelazne „kotwy” okrągłe, przymocowane, do ściany, za pomocą śrub i nakrętek. Creative Commons Autor: Pirate Alice

Kościół w Gnojewie, Polska. Około 2300 BC. Na starożytne pochodzenie kościoła mogą wskazywać także tzw. „kotwy proste z przewłoczką” (żelazne, nierdzewne), widoczne na ścianach zabytku. Autor: piosku67

Karnak, Egipt. Żelazne, nierdzewne „kotwy”. Widoczna na stropie świątyni „kotew prosta z przewłoczką” i „kotew okrągła”. Porównania żelaznych „kotew magicznych” (z niemal całego świata), mogą wskazywać, że świątynie w Karnaku (ok. 1600–1300 BC), pochodzą sprzed ok. 2700–2200 BC.

Żelazo w Medinet Habu, Egipt. Którego archeolodzy nie komentują. Some rights reserved by zrim

Temple of the Oracle – Siwa Oasis, Egypt. Creative Commons Autor: ecreyes

Koloseum, Rzym. Żelazna, nierdzewna „kotew z przewłoczką”, czyli neolityczny znak magiczny, dodatkowo świadczy o neolitycznym pochodzeniu Koloseum. Creative Commons Autor: Ed Yourdon

Karnak, Egipt. Świątynia zbudowana z neolitycznego betonu, ok. 2400–2100 BC. Jasny fragment betonu został dobudowany-dolepiony nieco później. Źródła podają, że początki Karnaku przypadają na okres ok. 1391–1351 BC. Some rights reserved by kairoinfo4u

San Juan Capistrano, Kalifornia, USA. Świątynia zbudowana z neolitycznego betonu, ok. 2400–2100 BC. Some rights reserved by jason.stajich

Bet She’an, Izrael. Liczne, jasne kolumny i różne motywy ulepione z neolitycznego betonu, zabezpieczały boską świątynię przed „diabłem”. Some rights reserved by SpecialKRB

Chapelle de Ste-Croix, Arles, Francja. Neolityczny monument zbudowany z neolitycznego betonu. Jeśli betonowa warstwa tynku kładziona na monument zawierała zbyt dużą ilość wody, to po wyschnięciu pozostawiała teksturę powierzchni podobną do zwietrzałej lub zerodowanej skały. Źródła: monument zbudowano w XII w. Creative Commons Autor: abrocke Na pierwszym planie fragment Piramidy Chefrena. W tle Piramida Cheopsa.Egipt. Jeśli betonowa warstwa tynku kładziona na monument zawierała zbyt dużą ilość wody, to po wyschnięciu pozostawiała teksturę powierzchni podobną do zwietrzałej lub zerodowanej skały. Jednakże wystarczyło nałożyć jeszcze kilka warstw betonowego tynku, aby wyrównać powierzchnię, nadając jej podobieństwo do kamiennego bloku. Some rights reserved by Wayan Vota Piramida El Castillo w Chichen Itza, Meksyk. Wysokość: 30 m. Niedokończone tynkowanie neolitycznym betonem. Zbudowana ze stosunkowo niewielkich brył neolitycznego betonu. Około 2400–2100 BC. Źródła: piramida zbudowana przez Majów, między XI a XIII w. n.e. Creative Commons by thebrettburton

Piramida Mykerinosa, Giza, Egipt. Zbudowana z neolitycznego betonu. Niedokończone tynkowanie neolitycznym betonem imitującym cyklopowe bloki kamienne. Około 2400–2100 BC. Mozaika cyklopowa została zabarwiona kolorem imitującym granit, ok. 2300 BC. Wielu badaczy uważa, że cyklopowe bloki zostały wykonane z różowego granitu asuańskiego. Some rights reserved by Ankur P

Chichen Itza, Meksyk. Wysokość: 30 m. Zbudowana ze stosunkowo niewielkich brył neolitycznego betonu. Niedokończone tynkowanie neolitycznym betonem imitującym bloki kamienne. Około 2400–2100 BC. Źródła: piramida zbudowana przez Majów, między XI a XIII w. n.e. Some rights reserved by Pet_r

Chichen Itza, Meksyk. Chichen Itza, Meksyk.

.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s